Başkanın Mesajı

Soldan Sağa: Özgün Karakullukçu, Cahit Karakullukçu ve Soner Karakullukçu

Henüz başında bulunduğumuz 21. yüzyıl, hayatımızın pek çok noktasına derinden etki eden değişikliklere neden olma konusunda önceki yüzyılları aratmıyor. Tek farkla; geçen zaman, değişimlerin yalnızca hızını artırmakla kalmamış, aynı zamanda çok çeşitli alanlara sirayet etmesine de neden olmuştur. Değişimdeki bu hız kuşaklar arasındaki farklılıkları artırmıştır. Teknolojik ve yönetsel gelişmeler hızlanmıştır. Yönetimlerini gençleştirmeyen, bu gelişmeleri takip edemeyen grupların çağı yakalamaları ve hatta rakipleri ile mücadele edebilmeleri mümkün olamayacaktır. Tam da burada; KRK Holding’in, sevgili oğullarım, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Soner Karakullukçu ve Özgün Karakullukçu ile gençleşen yönetim kadrosu sayesinde bunu başaracağına inancım tamdır.

On yıllar önce pek çok düşünürün de ifade ettiği gibi dünyamızı adeta bir ‘köy’ gibi hissetmemizi sağlayan bu değişimleri bugün daha da yakından izleyebiliyoruz. Dijital dönüşümün de etkisiyle bilgisayar ekranlarımız adeta dünyaya açılan pencereler hâlini aldı. İş için dünyanın bir ucuna yapacağımız seyahatten aynı gün geri dönme imkânına sahibiz. Kısaca bu yüzyıl, hayatlarımıza kazandırdığı hız ile damga vurmaktadır. Başarı da yaşadığımız değişimleri fark edip uygulayabilenlerin, bu değişime katkı koyabilenlerin olacaktır. 

Özellikle, yönetim biçimleri, ekonomik sistem ve bu alanlarda alınan kararların daha çok sorgulanacağı bir çağ yaşayacağız. O nedenle Birleşmiş Milletler gibi küresel yönetim kuruluşlarının daha da öne çıkacağını gözlemliyoruz. Diğer yandan bazı gelişmiş ülkelerde bile gözlemlediğimiz hareketler, yeniden ulus devletlerin önemini artırmaktadır. Neoliberalizm sorgulanır hâle gelmiştir. Ümidimiz, ülkeler ve bireyler arası gelişmişlik ve refah seviyelerindeki farklılıkların en aza inmesi olsa da çoğunluğun asgari yaşam standartlarına sahip olduğu bir dünyadan giderek uzaklaşmaktayız. Bu durumu her yıl açıklanan küresel servet dağılımı raporlarından anlamaktayız. 

Artan çevre bilincimizle gelecek nesillerden ödünç aldığımız dünyamıza zarar vermemek önceliklerimiz arasında birinci sırada olmalı. Toplam enerji talebindeki artış, daha fazla kirlenmesine müsaade edemeyeceğimiz dünyamızda, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ihtiyacı artıracaktır. Böylesine küçülen bir dünyada yalnızca kendi çevremizdekilerin değil, coğrafi olarak en uzak noktada yaşanan sorunların da bizi ilgilendirdiğini, bu alanda sorumluluklarımız olduğunu anlamalıyız. 

Başlangıçta da ifade ettiğim gibi dijital dönüşümün etkisiyle iletişim olanaklarının baş döndüren bir hızda artması, bilgiye ulaşımı kolaylaştırmıştır. Bu da sunulan hizmetlerdeki kalite ve fiyatı daha kolay sorgulanabilir hâle getirmiştir. Bütün bunların ışığında, bizler de çalışmalarımızı yüksek çevre bilinciyle, kaliteden taviz vermeden ve en ekonomik şekliyle yapmalıyız.

Öyle bir yakın gelecek hayal edilebilir ki; petrol ve kömür kullanımı yerini ‘yenilenebilir enerji’ye bırakmış. Yargı sistemi ve tıp alanlarında yapay zekânın önemi artmış. Özel otomobil kullanımı ve şoförlük ortadan kalkmış siz sadece gideceğiniz adresi tuşluyorsunuz. Böylece trafik kazaları da son bulmuş… Gelecek, nereden bakar, katkınızı, yatırımınızı hangi senaryoya göre yaparsanız öyle şekillenecektir. Dün olduğu gibi bugün de hayatlarımızın, işlerimizin ve dünyamızın kaderini şekillendirecek olan bizleriz. 

Bu nedenle, refah seviyesinin yüksek olduğu bir toplum, yaşanabilir bir çevre ve değer katan bir firma olma hedeflerimize ulaşmak için KRK Holding ailesi olarak, aşağıdaki değerleri benimsemeli, arzu ettiğimiz geleceğe erişmek için çalışmamıza omuz omuza devam etmeliyiz.

Bireysel ve kurumsal başarı için kılavuz değerlerimizi; verimlilik, öncü olmak, diğerlerine örnek olmak, ekip olabilmek, kendini yenileyebilmek ve performans değerlendirmesi olarak sıralayabilirim. Artan rekabet ortamında, teknolojik ve konjonktürel gelişmeleri takip ederek yeni fırsatları geç kalmadan yakalamak, sürdürülebilir büyümemiz için olmazsa olmazımızdır. “Çağdaş Kurumsal Yönetim” ve “Sürdürülebilir Büyüme” önümüzdeki süreçte de ana hedeflerimiz olmaya devam edecek. Bu hedeflere giden yolda; kalite yönetimi, iş etiği, ekip iş birliği, şeffaflık, çevreye duyarlılık ve sosyal sorumluluk kavramları grubumuzun ve tüm çalışanlarımızın temel ilkeleridir.

Cahit Karakullukçu
Yönetim Kurulu Başkanı

Biz ve ortaklarımızın sizi hatırlayabilmesi ve siz ile diğer ziyaretçilerimizin web sitemizi nasıl kullandığını anlayabilmesi için, web sitemiz çerezleri ve diğer teknolojileri kullanır. Bu teknolojilerin tam listesini görmek ve çerezleri nasıl kullandığımız hakkında daha fazla bilgi edinmek için Çerez Politikası sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi daha iyi bir şekilde kullanabilmeniz için çerez politikamızı kabul ediyor musunuz?

Kabul Et