TR EN FR
Cahit Karakullukçu
Yönetim Kurulu Başkanı

Henüz başında bulunduğumuz 21. yüzyıl da, öncekilerde olduğu gibi artan bir ivmeyle değişikliklere sahne olacaktır. Tek farkla; geçen zaman, değişimlerin hızını ve türlerini artırmıştır. Dünyamızı adeta bir köy gibi hissetmemizi sağlayan değişimler yaşamaktayız. Önümüzde duran bilgisayar ekranından dünyamızı 24 saat canlı takip edebiliyoruz. Bugün gideceğimiz dünyanın öteki yüzündeki bir ülkeden işimizi yaparak ertesi günü geri dönebilme imkanına sahibiz. Kısaca bu yüzyılı diğerlerinden ayıran en önemli fark değişimlerin hızıdır. Başarı da bu değişimleri fark edip uygulayabilenlerin hatta bu değişime katkı koyabilenlerin olacaktır.

Özellikle, yönetim biçimleriyle ekonomik sistem ve kararlarının, daha çok sorgulandığı bir çağ yaşayacağız. Birleşmiş Milletler gibi küresel yönetim kuruluşlarının önemi artacaktır. Ülkeler ve bireyler arası gelişmişlik farklarının kısmen azalacağı ama en azından asgari yaşam standartlarına sahip çoğunluğun artacağı bir dünya olacağı kesindir.

Artan çevre bilinci karşısında, gelecek nesillerden ödünç aldığımız dünyamızı en azından aldığımız gibi teslim etmemiz gerekmektedir. Toplam enerji talebindeki artış, daha fazla kirlenmesine müsaade edemeyeceğimiz dünyamızda, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ihtiyacı arttıracaktır. Küçülen dünyada çevremizdekilerin sorunlarının bizim de sorunumuz olacağını anlamalıyız. İletişim olanaklarının baş döndüren bir hızda artması bilgiye ulaşımı kolaylaştırmıştır. Bu da sunulan hizmetlerdeki kalite ve fiyatı daha kolay sorgulanabilir hale getirmiştir. Bütün bunların ışığında, bizler de çalışmalarımızı yüksek çevre bilinciyle, kaliteden taviz vermeden ve en ekonomik şekliyle yapmalıyız.

Bireysel ve kurumsal başarı için kılavuz değerlerimizi; verimlilik, öncü olmak, diğerlerine örnek olmak, ekip olabilmek, kendini yenileyebilmek ve performans değerlendirmesi olarak sıralayabilirim. Artan rekabet ortamında, teknolojik ve konjonktürel gelişmeleri takip ederek yeni fırsatları geç kalmadan yakalamak, sürdürülebilir büyümemiz için olmazsa olmazımızdır. İlerleyen süreçte; “çağdaş kurumsal yönetim” ve “sürdürülebilir büyüme” ana hedeflerimiz olmaya devam edecektir. Bu hedeflere giden yolda; kalite yönetimi, iş etiği, ekip işbirliği, şeffaflık, çevreye duyarlılık ve sosyal sorumluluk kavramları grubumuzun ve tüm çalışanlarımızın temel ilkeleri olacaktır.